Манвелівська середня загальноосвітня школа Васильківського району Дніпропетровської області

Заява

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА  ОБЛАСНА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ

 

ДЕПАРТАМЕНТ  ОСВІТИ  І  НАУКИ

 

 

 

 

 

 

ЛІЦЕНЗІЙНА  СПРАВА

 

щодо провадження  освітньої діяльності

 у сфері  загальної  середньої  освіти

 

Манвелівської  середньої  загальноосвітньої  школи  Васильківського району  Дніпропетровської області

 

з ліцензованим обсягом освітньої послуги   250  осіб.

 

 

 

 

 

 

 

с.  Манвелівка

2018  рік

 

 

 

МАНВЕЛІВСЬКА СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ  ШКОЛА ВАСИЛЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Центральна, 38, село Манвелівка, Васильківський район, Дніпропетровська область, 52605, тел..: 056 39 9 63 23е-mail: ngluschakowa[email protected]gmail.com  Код ЄДРПОУ  20236578

 

 

Вих. №__________________

від “___” __________ 2018 р.                    

Голові Дніпропетровської

обласної державної адміністрації

 

РЕЗНІЧЕНКУ В.М.

 

ЗАЯВА
про отримання  ліцензії на провадження освітньої діяльності
у сфері загальної середньої освіти

 

Прошу провести ліцензування та видати ліцензію на провадження освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти (здобуття початкової освіти, базової середньої освіти, повної загальної середньої освіти) з ліцензованим обсягом 250 осіб без проходження процедури ліцензування відповідно до підпункту 6 пункту 3 розділу ХІІ “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України від 05 вересня 2017 року № 2145-VІІІ “Про освіту”.

Здобувач ліцензії Манвелівська середня загальноосвітня школа Васильківського району  Дніпропетровської області

Керівник Глушакова Наталя Анатоліївна

Ідентифікаційний код 20236578

Організаційно-правова форма комунальний заклад

Форма власності комунальна

Орган управління відділ  освіти,  молоді  і спорту  виконкому  Васильківської  селищної  ради

Місцезнаходження  52605, вул.. Центральна, 38,село Манвелівка, Васильківський  район, Дніпропетровська область

Місце провадження освітньої діяльності 52605, вул.. Центральна, 38,село Манвелівка, Васильківський  район, Дніпропетровська область

Телефон 056 39 96323, телефакс -, адреса електронної пошти ngluschakowa[email protected]gmail.com

Поточний рахунок  р/р  35410025010588 МФО 805012, ЄДРПОУ 41495393

З порядком проведення ліцензування та Ліцензійними умовами провадження освітньої діяльності закладів освіти ознайомлений і зобов’язуюся їх виконувати.

Відомості, зазначені в документах, поданих для проведення ліцензування,                                є достовірними.

Бажаний спосіб одержання документів особисто

 

 

 

Директор

 

 

 

 

 

 

Н.А. Глушакова