ВУЗ ШАГ
   

Манвелівська середня загальноосвітня школа Васильківського району Дніпропетровської області

 

Готуємося до тестів у мережі

 Готуємося до тестів в мережі. Огляд сайтів, які допоможуть у підготовці до ЗНО

Географія
 1. Програма зовнішнього незалежного оцінювання на 2015 рік
 2. Характеристика тесту з географії на 2015 рік
Корисна порада

— Вивчайте матеріал за атласами. Візуалізація матеріалу допомагає краще його запам'ятати і засвоїти.

— При підготовці основний наголос робіть на географію України (щодо неї у попередні роки було багато запитань).

— Вивчіть чітке визначення термінів (не покладайтеся на загальне їх розуміння).

— Намагайтеся вивчений вже Вами матеріал комусь пояснити, розповісти (наприклад однокласнику, який також готується до географії).

— Вивчений матеріал оформляйте у вигляді таблиць і схем. Це дозволить систематизувати Ваші знання і відкинути "зайве".

Українська мова і література
 1. Програма зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури на 2015 рік
 2. Характеристика тесту з української мови на 2015 рік (базовий рівень)
 3. Характеристика тесту з української мови на 2015 рік (поглиблений рівень)
 4. Критерії оцінювання завдання з розгорнутою відповіддю (власного висловлення) з української мови
Корисні поради
Виталия Чукина, учитель украинского языка Украинского гуманитарного лицея КНУ им. Т. Шевченко

Определите свой хронометраж, прогнав при включенном таймере 1-2 варианта тестов УЦ или любой другой, каких сейчас много продается на "Петровке" (учебник Беляева, сборник тестовых заданий Авраменко-Коваленко). Обратите внимание, сколько раз приходится переписывать сочинение и удается ли уложиться в его оптимальный формат, а также сколько времени уходит на перенос крестиков в бланк ответов. На некоторые вопросы можно получить ответ, идя от противного, т.е. вычеркивая неправильные варианты. Некоторые ученики сомневаются в себе, полагая, что не может быть подряд несколько ответов под одной буквой, или что якобы должно быть одинаковое количество ответов А, Б, В и Г. Не стоит выводить подобные закономерности.

Історія України
 1. Програма зовнішнього незалежного оцінювання з історії України на 2015 рік
 2. Характеристика тесту з історії України на 2015 рік
Корисна порада
Яков Гульденберг, учитель истории Украины Украинского гуманитарного лицея КНУ им. Т. Шевченко

По ходу теста выполняйте задания, в которых уверенны, пропуская очень трудные. Потом к ним вернитесь, пробуя найти ответ при помощи логики и интуиции. Не секрет, что в тестах случаются недостатки и двузначности, которые надо уметь обойти. Поэтому старайтесь давать ответ не тот, который, на ваш взгляд, будет единственно правильным, а такой, какой хотят получить составители тестов. Здесь нужна интуиция. Причем ответ лежит где-то на уровне средней информированности тестируемого.

Математика
 1. Програма зовнішнього незалежного оцінюваня з математики на 2015 рік
 2. Характеристика сертифікаційної роботи з математики (базовий рівень)
 3. Характеристика сертифікаційної роботи з математики (поглиблений рівень)
 4. Критерії оцінювання завдання з розгорнутою відповіддю з математики
Корисні поради
Елена Кононенко, учитель математики Технического лицея НТУУ "КПИ"

Прогоните дополнительно тесты по самым проблемным темам, а перед тестированием все полностью, чтобы довести навыки до автоматизма. Знать назубок: тригонометрические формулы, свойства логарифмов, схемы решения иррациональных уравнений и неравенств, арифметическую и геометрическую прогрессии и другие важные темы.Читайте условие по несколько раз: очень часто в них содержатся подвохи. А также от волнения можно перепутать условия задания: например, там будет сказано "найти наименьший корень", а вы будете искать наибольший.В задачах обращайте особое внимание на оформление и логику решения.

Біологія
 1. Програма зовнішнього незалежного оцінювання з біології на 2015 рік
 2. Характеристика тесту з біології на 2015 рік
Корисна порада
Катерина Приступа, тижневик "Сім днів"

Не буду обманювати, з біологією я "розпрощалася" всього шість років тому. Важко сказати, що являли собою тести для випускників шкіл, але начебто все було виключно за програмою (не сперечаюся, що шкільна програма з біології сьогодні складна). Головне, орієнтуватися в усіх розділах, тобто ботаніки, зоології, біології людини і загальної біології, а ще мати кмітливість (беру на себе сміливість запевнити, що на вступних іспитах її, тобто кмітливості, та й знань теж, знадобилося б набагато більше).  Крім того, в тестах необхідно було уважно читати завдання. Ну, наприклад, "для прокаріотичної клітини характерна наявність" і далі перераховуються варіанти відповідей. Всім, хто хоч трохи цікавиться біологією (а інакше - навіщо обирати саме цей предмет для тестування?), відомо, що еукаріоти відрізняються від прокаріотів наявністю ядра. І тому тим, хто неуважно прочитає завдання, відповідь може видатись очевидною - ядро. Адже запитують, навпаки, що є у прокаріотів? І такий приклад не один.  Відверто кажучи, у мене були неправильні відповіді тому, що я шукала пастки там, де їх не було. І в результаті - 191,5 балів. Можливо, у когось інша думка з приводу тестування з цього предмета, але: по-перше, скажімо, одна або ж дві невірні відповіді особливої ролі не відіграють, а по-друге, я чула, як дівчатка після ЗНО порівнювали свої відповіді і стверджували, що малюнок, на якому зображені трахеї і бронхи, це кровоносна система - природно, для них завдання були складними і незрозумілими.

 

Фізика

 

 1. Програма зовнішнього незалежного оцінювання з фізики на 2015 рік
 2. Характеристика тесту з фізики на 2015 рік

 

Корисні поради
Валентина Трапезон, учитель физики Технического лицея НТУУ "КПИ"

При подготовке к прошлогоднему тестированию главный упор делался на решении задач. Но судя по заданиям этого года, разработчики тестов больше внимания стали уделять тонкостям физических процессов. Поэтому надо повторить открытия выдающихся физиков: например, опыт Эрстеда (магнитное поле и изобретение магнитной стрелки), закон Кулона (электричество), закон Фарадея (электромагнитная индукция) и др. Эти вопросы кажутся легкими, но если ответить поверхностно, будут потеряны баллы. Полезно составить что-то вроде банка данных или картотеки, выписав туда имя физика, название закона, формулы и описания процессов. Очень внимательно оперируйте с единицами измерения. В тестах специально даются единицы не в системе СИ, а в производных единицах. Поэтому перед тем как браться за решение задачи, следует сразу перевести все единицы в СИ. Ведь даже если ход решения задачи будет правильный, а ответ нет, компьютер баллы не засчитает.

Хімія
 1. Програма зовнішнього незалежного оцінювання з хімії на 2015 рік
 2. Характеристика тесту з хімії на 2015 рік
Корисна порада

При підготовці до ЗНО з хімії зверніть увагу на опанування наступних тем та навичок:

— Складання формул основних класів неорганічних сполук та рівнянь реакції за їхньою участю;

— Будову ядра атома та електронної оболонки атомів;

— Визначення окисників та відновників та складання рівнянь ОВР;

— Формування навичок користування Періодичною системою та таблицею розчинності;

— Складання рівнянь електролітичної дисоціації та рівнянь реакції в йонному виді;

— Складання формул найпростіших органічних сполук;

— Формування навичок найпростіших обчислень: масової частки розчиненої речовини, обчислення за рівняннями реакцій.

 

Російська мова

 1. Програма зовнішнього незалежного оцінювання на 2015 рік
 2. Характеристика сертифікаційної роботи з російської мови на 2015 рік
 3. Критерії оцінювання тестового завдання з розгорнутою відповіддю (власного висловлення) з російської мови
 4.  

 

 

 

 

 
Тут ви знайдете опис і посилання на сайти, які допоможуть вам у підготовці до ЗНО з української мови та літератури, історії України, англійської мови, математики та інших предметів 

Українська мова і література
 
Бібліотека
Отже, перший сайт, на якому є корисний матеріал для підготовки до ЗНО, - це http://www.ukrcenter.com/. Тут є дуже багато творів з української літератури. Щоб вибрати собі книжку, треба зайти в розділ "Література" та скористатися пошуком за жанрами, авторам або тематиці. До речі, на сайті можна ще і зареєструватися для отримання додаткових "благ". Наприклад, наявність персональної сторінки дозволяє додавати туди потрібні тексти і формувати з них міні-бібліотеку.
 
Ще одна бібліотека
На http://www.ukrlib.com.ua/ також є бібліотека української літератури (розділ "Бібліотека"), проте наповнення цього сайту тільки цим не обмежується. По-перше, крім художніх текстів, тут є ті ж твори, але в скороченому варіанті (вони допоможуть "освіжити" знання напередодні тестів). По-друге, викладено пізнавальні матеріали для кращого їх розуміння та інформація з теорії літератури (відповідні запитання дають на тестах). Всі ці корисності розміщені в розділі "Українська література". На сайті є біографії письменників, критичні статті, а також віртуальна літературна енциклопедія. По-третє, в розділі "Освіта" є приклади шкільних творів як за творчістю конкретного письменника і його творів, так і на різні морально-етичні теми. Крім того, абітурієнту можуть бути корисними тематичні добірки ключових цитат класиків української та зарубіжної літератури. Наприклад, є цитати про патріотизм, про свободу, про характер людини, про молодість і старість і т. п. Все це може допомогти під час підготовки до твору на тестах. І, нарешті, по-четверте, на сайті є перевірочні тести.
 
В мережі є схожий за наповненням сайт - http://www.ukrlitzno.com.ua/ . Тут також є біографії, твори і перевірочні завдання, але їх менше, ніж на попередній сторінці.
 
Граматика
Підтягти граматику можна на цих двох веб-сторінках - 
=  http://javot.net/mova/smist.htm
=  http://slovoua.com/pravopys
Перший сайт - це підручник з граматики української мови, де вся інформація розбита за тематичними розділами, а другий - діючі правила правопису.
 
Історія України
 
Навчальні посібники
Ця веб-сторінка  http://www.history.vn.ua/ корисна тим, що тут є безліч підручників з історії України, довідників для підготовки до тестів, курсів лекцій та історичних статей (ми нарахували тут більше 40 книг). Крім цього, ще тут є короткі біографії головних історичних діячів (від діячів часів Київської Русі до історичних представників сучасності) та історичні статті.
 
Також підручники з історії є на сайті http://ukrmap.su/?lang=uk
 
Пакети з історією
Цей сайт -  http://znohist.ucoz.ru/index/ukr/0-4- допоможе структурувати засвоєний матеріал. Щоб стати повноцінним користувачем, доведеться зареєструватися. Після реєстрації кожен отримує доступ до навчальних матеріалів. Всі корисності цього сайту розбиті за тематичними пакетами, яких тут 31 (теми - від давньої історії України та до часів її незалежності). Що це таке? Начинку кожного з пакетів можна розділити на дві частини. Перша - це невеликий конспект, зроблений у вигляді тренувальних таблиць, де є коротка інформація про головні персоналії і поняття історичного періоду, а також опис ключових подій (їх особливості, наслідки та значення для історії України) та їх дати. Друга складова пакету - це перевірочні тести. Серед інших корисностей ресурсу - додаткові матеріали (історичні статті під кожен з пакетів), а також ілюстративний матеріал, наприклад, історичні карти (також під кожен з пакетів).
 
Математика
 
Структуруємо знання
Один з ресурсів на допомогу тим, хто складає математику, - http://www.testmath.com.ua/ . Його основне завдання - допомогти випускникам структурувати і освіжити знання з предмету. Весь матеріал розміщений у трьох великих розділах (алгебра, геометрія і стереометрія), кожен з яких поділяється на теми. В останніх є не лише теорія, а й по 30 завдань для самоконтролю, а також перевірочні тести (до речі, всі завдання за змістом і формою відповідають тим, які дають на ЗНО). Крім цього, вирішуючи всі ці математичні головоломки, можна включити функції "потрібна допомога" (висвітиться підказка) і "підглянути рішення".
 
Ще один схожий сайт -  http://easymath.com.ua/Проходити ту чи іншу тему на цій веб-сторінці дуже зручно, тому що до кожної з них є корисні закладки. Наприклад, по теорії, по завданням з рішенням і без, а також закладка, де розписані методи вирішення найбільш поширених завдань з теми. Ще на цьому сайті є математична література (ми знайшли 10 сторінок підручників з математики) і таблиці для зручних розрахунків (наприклад, таблиця квадратів і кубів чисел від 0 до 99).
 
Лікнеп по тестам
Фішка ресурсу  http://www.mathportal.info/ полягає в тому, що тут немає загальної інформації, натомість є відеоуроки для підготовки до ЗНО. Там автори розбирають і показують, як вирішувати конкретні завдання тестування з математики різних років. Останні розсортовані за такими темами: стереометрія, планіметрія, функції, рівняння й нерівності, числа і вирази, елементи комбінаторики і т.п. Ще на цьому сайті можна завантажити архів посібників з підготовки до тестів.
 
 
Інші предмети
 
Підготуватися з інших предметів можна на вищеописаному сайті - http://subject.com.ua/, а також на  http://shkola.ua/. На першій веб-сторінці розміщені навчальні матеріали з усіх предметів, які потрібні для складання тестування. Щоб прочитати необхідний матеріал, слід зайти в розділ "Всі предмети" і вибрати потрібну дисципліну. А на другому веб-ресурсі вся необхідна література лежить у розділі "Підручники".
 
Перевірити свої сили
 
У мережі ми знайшли кілька сайтів, на яких є тести різних років: http://test.svitosvit.ua/http://testzno.com.ua/ , http://zno.fizika.kiev.ua/ , http://testodrom.krok.edu.ua/http://ukrainetest.com.ua/  і  http://lvtest.org.ua/index.php/index.html (розділ "Комп'ютерне тренувальне тестування"). Тут можна протестувати себе, зробивши це за певний час (після його закінчення тест блокується), побачити, в яких запитаннях була помилка, а також перевірити знання не в цілому, а за конкретною темою.
 
За матеріалами: http://www.osvita.org.ua