Манвелівська середня загальноосвітня школа Васильківського району Дніпропетровської області

 

Нормативно-правова база

ПЕРЕЛІК ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ  для діяльності освітньої галузі

 1. Конституція України (витяги).
 2. Закон України „Про освіту”.
 3. Закон України „Про дошкільну освіту”.
 4. Закон України „Про загальну середню освіту”.
 5. Закон України „Про позашкільну освіту”.
 6. Закон України „Про професійно-технічну освіту”.
 7. Закон України „Про вищу освіту”.
 8. Закон Україну „Охорону дитинства”.
 9. Закон України „Про молодіжні та дитячі громадські організації”.
 10. Закон України „Про фізкультуру і спорт”.
 11. Закон України „Про органи і служби у справах неповнолітніх та спеціальні установи для неповнолітніх”.
 12. Закон України „Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”.
 13. Закон України „Про соціальну роботу з дітьми та молоддю”.
 14. Закон України „Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей”.
 15. Постанова Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2000 року №1717 „Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів України на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання”.
 16. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 липня 2004 року №905 „Про затвердження Комплексної програми забезпечення загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладів сучасними технічними засобами навчання з природничо-математичних і технологічних дисциплін”.
 17. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 року №1095 „Деякі питання запровадження зовнішнього оцінювання та моніторингу якості освіти”.
 18. Національна доктрина розвитку освіти, затверджена Указом   Президента України від 17 квітня 2002 року №347/2002.
 19.  Конвенція  ООН про права дитини.
 20. Указ Президента України від 4 липня 2005 року №1013/2005 „Про невідкладні заходи щодо забезпечення  функціонування та розвитку освіти в Україні”.
 21. Збірник документів, що регламентують роботу початкової школи (див. журнал „Початкова освіта”, № 31, серпень 2004р.)
 22.  „Про затвердження Положення про районний (міський) методичний кабінет (наказ Міністерства освіти України від 18.03.97р. №72).
 23. Постанова Кабінету Міністрів України  від 11.03.99р. №347 „Про внесення змін і доповнень до Типового положення про управління освіти обласної, Київської та Севастопольської міської державної адміністрації і затвердження Типового положення про відділ освіти районної, районної у мм. Києві та Севастополі державної адміністрації”.
 24.  „Про затвердження Примірного положення про відділ (управління) освіти  виконавчого комітету міської ради”, наказ Міністерства освіти і науки України від 01.04.03р. №192.
 25. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000р. №964 „Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад”.
 26. Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу (ДСанПіН 5.5.2.008-01).
 27.  Положення про спеціальну загальноосвітню школу-інтернат (школу, клас) України для дітей з вадами фізичного та розумового розвитку, затверджене  наказом Міністерства освіти від 13.05.93р. №136.
 28.  Положення про дитячі будинки і загальноосвітні школи-інтернати для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, затверджене  спільним наказом Міністерства освіти і науки України  та Міністерства України у справах сім’ї, дітей та молоді від 21.09.04р. №747/460.
 29. Постанова Кабінету Міністрів України  від 6 травня 2001 року №433 „Про затвердження  переліку типів позашкільних навчальних закладів і Положення про позашкільний навчальний заклад”.
 30. Про затвердження Примірного статуту загальноосвітнього навчального закладу, наказ Міністерства освіти і науки України від 29.04.02р. №284.
 31. Типове положення про атестацію педагогічних працівників України, затверджене наказом Міністерства освіти України від 20.08.93р. №310 (зі змінами).
 32. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 року №632 „Про перелік кваліфікаційних категорій та педагогічних звань педагогічних працівників”.
 33. Наказ Міністерства освіти і науки України від 04.07.05р. №396 „Про визначення порядку присвоєння педагогічних звань педагогічним працівникам”.
 34. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 року №306 „Про затвердження Положення про навчально-виховний комплекс „дошкільний навчальний заклад-загальноосвітній  навчальний заклад”, загальноосвітній навчальний заклад-дошкільний навчальний заклад”.
 35. Інструкція з обліку дітей і підлітків шкільного віку, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2000року №646.
 36. Постанова Кабінету Міністрів України від 13.04.05р. №280 „Про затвердження Порядку організації виїзду дітей за кордон у туристичну подорож, на відпочинок та оздоровлення”.
 37. Положення про зональну та центральну психолого-медико-педагогічні консультації, затверджену наказом Міністерства освіти України від 13.05.93р. №134.
 38. Положення про піклувальну раду загальноосвітнього навчального закладу , наказ Міністерства освіти і науки України від 05.02.01р. №45.
 39. Примірне положення про раду загальноосвітнього навчального закладу, наказ Міністерства освіти і науки України від 27.03.01р. №159.
 40. Примірне положення про батьківські комітети (ради) загальноосвітнього навчального закладу, наказ Міністерства освіти і науки України від 02.06.04р №440.
 41. Примірне положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю, наказ Міністерства освіти і науки України від 23.03.05р. №178.
 42.  Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, наказ Міністерства освіти і науки України від 14.12.2000р. №588.
 43. Інструкція про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти усіх типів та форм власності, наказ Міністерства освіти і науки України від 05.02.01р. №44.
 44. Лист Міністерства освіти і науки України від 07.03.01р. №1/9-97 „Про порядок проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів загальноосвітніх навчальних закладів”.
 45. Положення про золоту медаль „За високі досягнення у навчанні” та срібну медаль „За досягнення у навчанні”, затверджене  наказом Міністерства освіти і науки України від 13.12.2000р. №584.
 46. Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 20.12.-2р. №732.
 47. Лист Міністерства освіти і науки України від 22.03.01р. №1/9-124 „Про атестацію учнів, які навчалися за кордоном”.
 48. Лист Міністерства освіти і науки України від 02.04.02р. №1/9-165 „Про  дострокове проведення державної підсумкової атестації”.
 49. Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах України, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 02.08.05р. №458.
 50. Наказ Міністерства освіти і науки України від 17.05.05 №297 „Про подолання проявів бюрократизму в освіті”.
 51. Лист Міністерства освіти і науки України від 28.10.02р. №1/9-472 „Про застосування Закону України „Про загальну середню освіту” щодо розширення мережі та організації навчально-виховного процесу у гімназіях, ліцеях, колегіумах”.
 52. Інструкція про звільнення від перевідних та випускних екзаменів учнів середніх загальноосвітніх навчально-виховних закладів України за станом здоров’я, затверджена спільним наказом Міністерства освіти України та Міністерства охорони здоров’я України від 10.01.96р. №25/20.
 53. Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 20.07.04р. №601.
 54. Інструкція про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 19.06ю03р. №389.
 55. Порядок замовлення, видачі та обліку документів про освіту в Україні, затверджений наказом Міністерства освіти України від 23.03.98р. №113.
 56. Нормативи наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсую чого типу, класів, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп продовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від20.02.02р. №128.
 57. Про затвердження єдиних зразків обов’язкової ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ ступенів усіх типів та форм власності, наказ Міністерства освіти і науки України від 13.06.01р. №451.
 58. Про моніторинг якості початкової освіти, наказ Міністерства освіти і науки України від 18.02.05р. №105.
 59.  Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку (початкова школа), наказ Міністерства освіти та науки України від 03.11.04р. №849.
 60. Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів (ІІ і ІІІ ступені) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, на 2005/2006 навчальний рік, наказ Міністерства освіти і науки України від 02.11.04р. №842.
 61.  Про внесення змін до наказів МОН від 03.11.04 №849 та від 02.11.04р. №842, наказ Міністерства освіти і науки України від 22.08.05р. №489.
 62. Лист Міністерства освіти і науки України від 06.06.05р. №9/1-306 „ Організація та зміст навчально-виховного процесу в дошкільних навчальних закладах”.
 63. Про затвердження Типових навчальних планів спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов та предметів художньо-естетичного циклу, наказ Міністерства освіти і науки України від 13.05.05р. №291.
 64. Про прийом дітей до 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів, наказ Міністерства освіти і науки України від 07.04.05р. №204.
 65. Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів 12-річної школи, наказ Міністерства освіти і науки України від 23.02.04р. №132.
 66. Про внесення змін до наказу МОН №132 від 23.02.04р. „Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів 12-річної школи”.
 67. Про затвердження Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах, наказ Міністерства освіти і науки України від 11.08.04р. №651.
 68. Положення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання загальноосвітніх навчальних закладів, наказ Міністерства освіти і науки України від 20.05.04р. №407.
 69. Положення про психологічну службу, затверджене наказом Міністерства освіти України від 03.05.99р. №127.
 70. Спільний наказ Міністерства освіти України  та АПН  України від 07.07.98р. №254/25 „Про створення Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи”.
 71. Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 19.10.01р. №691.
 72. Про створення обласних (районних, міських) центрів практичної психології і соціальної роботи, накази Міністерства освіти і науки України від 15.08.2000р. №386 та від 15.08.01р. №592/33 (спільний з АПН України).
 73. Спільний наказ Міністерства освіти і науки України та АПН України від 26.11.02р. №673/79 „Про створення на базі Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи Центральної психолого-медико-педагогічної консультації”.
 74. Про затвердження Концепції художньо-естетичного виховання учнів у загальноосвітніх навчальних закладах та Комплексної програми художньо-естетичного виховання у загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах, спільний наказ Міністерства освіти і науки України та АПН України від 25.02.04р. №151/11.
 75. Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів 12-річної школи, наказ Міністерства освіти і науки України від 23.-4.04р. №132.
 76. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 року №24 „Про затвердження державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти”.
 77. Про затвердження заходів Міністерства освіти і науки України щодо реалізації положень і завдань Державної програми розвитку і функціонування української мови на 2004-2010 роки, наказ Міністерства освіти і науки України від 14.11.03р. №759.
 78. Постанова Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2003 року №1546 „Про затвердження Державної програми розвитку і функціонування української мови на 2004-2010 роки”.
 79. Положення про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу Міністерства освіти України, затверджене наказом Міністерства освіти України від 14.05.99р. №139.
 80. Постанова Кабінету Міністрів України від 3 листопада 1997 року №1200 „Про порядок та норми надання послуг з харчування учнів у професійно-технічних училищах та середніх навчальних закладах, операції з надання яких звільняються від оподаткування податком на додану вартість”.
 81.  Про затвердження „Положення про методичний кабінет середнього закладу освіти”, наказ Міністерства освіти України від 20.10.97р. №385.
 82. Постанова Кабінету Міністрів України від 19 січня 1998 року №45 „Про затвердження умов, тривалості, порядку надання та оплати творчих відпусток”.
 83. Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових і спеціальних дисциплін, турніри, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт та конкурси фахової майстерності, затверджене наказом Міністерства освіти України від 18.08.98р. №305.
 84. Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 06.09.2000р. №434.
 85. Рекомендації щодо порядку використання державної символіки в навчальних закладах України, додаток №4 до рішення колегії Міносвіти і науки від 17.08.2000р., наказ Міністерства освіти і науки України від 07.09.2000р. №439.
 86. Правила приймання до ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою та схеми закріплення ліцеїв за військовими формуваннями України, затверджені спільним наказом Міністерства освіти України, Міністерства оборони України, Державного комітету у справах охорони державного кордону України №266/222/363 від 26.07.99р.
 87. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 квітня 1999 року №717 „Про затвердження Положення про ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою”.
 88. Положення про експертизу психологічного і соціологічного інструментарію, що застосовується в навчальних закладах Міністерства освіти  і науки України, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.01р. №330.
 89. Примірне Положення про асоційовані школи ЮНЕСКО в Україні, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 31.01.01р. №32.
 90. Лист Міністерства освіти і науки України від 27.12.2000р. №1/9-529 „Орієнтовні вимоги до виконання письмових робіт і перевірки зошитів з природничо-математичних дисциплін”.
 91. Порядок державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів, затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 24.07.01р. №553.
 92. Про концепцію екологічної освіти в Україні, рішення колегії Міністерства освіти і науки України від 20.12.01р. №13/6-19.
 93. Положення про центр, будинок, клуб еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді, станцію юних натуралістів, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 10.05.02р. №292.
 94. Положення про центр, будинок, клуб, бюро туризму, краєзнавства, спорту та екскурсій учнівської молоді, туристсько-краєзнавчої творчості учнівської молоді, станцію юних туристів, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 19.12.02р. №730.
 95. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 року №305 „Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад”.
 96. Інструкція з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ ступенів, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 23.06.2000р. №240.
 97. Постанова Кабінету Міністрів України від 16 січня 2003 року №32 „Про затвердження Програми „Шкільний автобус”.
 98. Про затвердження Примірного статуту дошкільного навчального закладу, наказ Міністерства освіти і науки України від 24.04.03р. №257.
 99. Про затвердження Положення про центр, будинок, клуб науково-технічної творчості учнівської молоді, станцію юних техніків, наказ Міністерства освіти і науки України від 16.04.03р. №238.

100.Положення про загальноосвітню школу-інтернат та загальноосвітню санаторну школу-інтернат, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 12.06.03р. №363.

101.Про затвердження Концепції профільного навчання в старшій школі, рішення колегії Міністерства освіти і науки України від 25.09.03р. №10/13.

102.Порядок державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів, затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 16.08.04р. №658.

103.Порядок державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів, затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 24.07.01р. №553.

104. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 червня 2002 року №826  „Про затвердження Порядку медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі”.

105. Положення про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 20.02.02р. №114.

106.Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 07.11.2000р. №522.

107.Про затвердження Примірного статуту загальноосвітнього навчального закладу, наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.02р. №284.

108.Постанова Кабінету Міністрів України від 5 липня 2004 року №848 „Про затвердження Державного стандарту початкової освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку.”